fbpx
Блог

Търсене в сайта

c_300_300_16777215_00_Снимка_1_500x380.jpg

Проблемът

Първите успешни опити за премахване на окосмяване с помощта на медицински лазери са правени още през 1963 година, но честите изгаряния на кожата съпровождащи терапията са били причината за преустановяването им. Всъщност основите на съвременната концепция за лазерна епилация са поставени през 1983 година с публикуването на статията „Selective photothermolysis: precise microsurgery by selective absorption of pulsed radiation“ от Anderson и Parish в списание “Science”. 

Тази научна публикация поставя основите на Теорията за селективна фототермолиза, която обяснява по какъв начин лазерното лъчение взаимодейства с биологичните тъкани.Теорията за селективна фототермолиза ни дава знанието, с помощта на което можем да постигнем основните цели в лазерната медицина – безопасност, ефективност и селективност. Казано по друг начин, медицинските лазери могат да увреждат определени структури до степен на унищожаване (селективност и ефективност), като едновременно с това не засягат здравите тъкани и не се отразяват на общото здраве на пациента (безопасност). Именно тези принципи са в основата на множество разработки, дело на екипи от лекари, физици и инженери, довели до появата на лазерни системи, които успешно се използват в медицината за лечение на разнообразни заболявания и състояния, включително и лазерната епилация.

Първите успешни опити за рутинно използване на медицински лазери за премахване на нежелано окосмяване датират от 90-те години на миналия век. Изключително големия интерес, който пациентите проявиха към тази медицинска услуга завари както медицинската общност, така и производителите на лазери неподготвени. В резултат на лавинообразно засилващото се потребителско търсене се появиха множество машини със съмнителни качества, и лазерната епилация излезе извън сферата на контролираната медицинска дейност. Липсата на адекватна държавна регулация направи процеса напълно неуправляем.

Хаос цари и в терминологията, която се използва в публичното пространство. Определения като „лазерна епилация“, „фотоепилация“, “IPL епилация“, “лазерно обезкосмяване“, „домашна лазерна епилация“ и много други се използват безкритично за рекламни цели и предизвикват пълно объркване. Оказва се, че потребителите на услугата са най-често или неинформирани, или дезинформирани. Казано по друг начин, те или не знаят за какво точно си харчат парите, или са с погрешни очаквания за услугата, която закупуват.

Един от социалните ангажименти на професията „лекар“ е да информира обществеността, като прави медицинското познание разбираемо и достъпно. Това е целта на тази статия. Без да навлизам в медицинските детайли на лазерната епилация, предлагам ясни термини на български език, които да опишат процеса и да създадат реалистични очаквания в потребителите на услугата.

Терминология

„Лазерна епилация“ – процес, при който чрез използването на лазерна светлина се нарушава нормалният растеж на космите. Крайният ефект е или отлагане на израстването на космите, или тяхното изчезване.

„(IPL) фотоепилация“ – процес, при който чрез използването на нелазерна светлина се нарушава нормалният растеж на космите. Крайният ефект е или отлагане на израстването на космите, или тяхното изчезване. Абревиатурата преди „фотоепилация“ е без значение. Различните компании използват различни съкращения, но принципът на действие е един и същ.

„Окончателна (перманентна) лазерна епилация“ – медицинска дейност, при която чрез лазерна светлина се предизвиква значително намаляване (над 85%) на видимото окосмяване в третираната област. Този ефект се задържа за период по-дълъг от една година след последната процедура, без да са необходими поддържащи процедури.

„Трайна лазерна епилация“ – козметична дейност, при която чрез лазерна светлина се предизвиква отлагане на израстването на космите в третираната област за период, който варира от един до няколко месеца. След този срок космите в третираната област се възстановяват напълно до състоянието преди процедурата.

„Домашна лазерна епилация“ – самостоятелно извършвана козметична дейност, при която чрез лазерна светлина се предизвиква отлагане на израстването на космите в третираната област за период, който варира от един до няколко месеца. След този срок космите в третираната област се възстановяват напълно до състоянието преди процедурата.

“Окончателна (IPL) фотоепилация“ - медицинска дейност, при която чрез нелазерна светлина се предизвиква значително намаляване (над 85%) на видимото окосмяване в третираната област. Този ефект се задържа за период по-дълъг от една година след последната процедура, без да са необходими поддържащи процедури.

„Трайна  (IPL) фотоепилация“ – козметична дейност, при която чрез нелазерна светлина се предизвиква отлагане на израстването на космите в третираната област за период, който варира от един до няколко месеца. След този срок космите в третираната област се възстановяват напълно до състоянието преди процедурата.

„Домашна (IPL) фотоепилация“ – самостоятелно извършвана козметична дейност, при която чрез нелазерна светлина се предизвиква отлагане на израстването на космите в третираната област за период, който варира от един до няколко месеца. След този срок космите в третираната област се възстановяват напълно до състоянието преди процедурата.

  Окончателна лазерна или (IPL) фотоепилация  Трайна лазерна или (IPL) фотоепилация Домашна лазерна или (IPL) фотоепилация
Един месец след една процедура Липса на видимо окосмяване Изразено разреждане на видимото окосмяване Слабо разреждане на видимото окосмяване
Три месеца след една процедура Изразено разреждане на видимото окосмяване Възстановяване на видимото окосмяване Възстановяване на видимото окосмяване
Три месеца след шеста процедура Видимо окосмяване, не повече от 15% от началния брой на космите в третираната област. Видимо окосмяване -около 80% от космите в третираната област.
Непълно възстановяване.
Видимо окосмяване – 100% от космите във видимата област. Пълно възстановяване.
Една година след шеста процедура Видимо окосмяване, не повече от 20% от началния брой на космите в третираната област. Видимо окосмяване – 100% от космите във видимата област. Пълно възстановяване. Видимо окосмяване – 100% от космите във видимата област. Пълно възстановяване.

 

Трябва да се има предвид, че човешкият организъм е прекалено сложна структура и конкретните цифри в таблицата не трябва да се разглеждат като абсолютни. Принципът, обаче остава непроменен – окончателната лазерна и (IPL) фотоепилация водят до липса на космен растеж, докато трайната и домашната лазерна и (IPL) фотоепилация само го забавят в различна степен, без да могат да гарантират окончателен ефект.

Апарати

Използваните в практиката апарати се различават значително по своята ефективност и надеждност. Лазерите, с които може да се прави лазерна епилация, подредени от най-ефективен към по-слабо ефективен са само три вида - александритни, диодни и NdYAG. За фотоепилация се използват източници на нелазерна светлина, които се отличават по технически характеристики и се означават с различни абревиатури, най-популярната от които е IPL. Всъщност зад огромното разнообразие от търговски наименования на апарати за лазерна и фотоепилация се крие един от тези четири вида.

Много по-важно е апаратите да се разграничават според тяхната ефективност:

  • Медицински апарати за лазерна епилация и фотоепилация. Те обикновено са големи и тежки, за да бъдат достатъчно мощни. С тях може да се постигне ефект както на окончателна, така и трайна лазерна и фотоепилация, в зависимост от настройките. Тоест, покупката на подобен апарат трябва да бъде последвана от адекватно обучение на медицинските специалисти, които ще работят с него. Тези мощни устройства имат потенциал както за превъзходен ефект, така и за сериозни странични действия;
  • Козметични апарати за лазерна епилация и фотоепилация. Те са с по-малък размер и по-достъпни като цена, защото са по-маломощни. С тях може да се постигне основно трайна лазерна епилация и фотоепилация. Въпреки че са по-маломощни от медицинските апарати, те притежават достатъчен потенциал за сериозни изгаряния на кожата и тежки увреждания на зрението, при неспазване на правилата за безопасна работа с тях;
  • Домашни апарати за лазерна епилация и фотоепилация. Те са много компактни и евтини. Мощността им е нищожна в сравнение дори с козметичните апарати, заради идеята да бъдат напълно безопасни. С тях се постига трайна лазерна и фотоепилация, но ефектът е по-краткотраен, сравнен с този на козметичните апарати.Все пак, те са способни да увредят зрението, ако светлината, която излъчват попадне директно в незащитено око.

Ефект

Окончателна лазерна епилация и фотоепилация може да се постигне с достатъчно мощни (медицински) лазери и апарати за фотоепилация, които трябва да бъдат настроени адекватно. Трябва да се имат предвид цвета и дебелината на космите и кожата в третираната област, както и анатомичните особености. Различните региони на кожата реагират по различен начин на лазерната и нелазерната светлина. Процесът на настройки е сложен, отнема време и може да се наложат няколко посещения, преди да се извърши първата процедура. Самата процедура е сравнително бавна, извършва се само при отсъствие на тен (пигментация по кожата) и е свързана с известен дискомфорт. Крайният ефект след около шест процедури е намаляване на видимото окосмяване в третираната област с не по-малко от 85%, като този ефект се задържа години (поне 18 години по наши наблюдения), без да са нужни каквито и да са поддържащи процедури.

Трайна лазерна епилация и фотоепилация може да се постигне с козметични апарати за лазерна и фотоепилация. Процедурите са бързи, почти безболезнени и могат да се извършват при наличие на тен.Крайният ефект е забавяне на космения растеж – космите в третираната област изчезват обикновено за 2-3 месеца, след което се появяват отново в началния си вид. След множество (повече от 10-20) подобни процедури е възможно косменият растеж да се забави за повече от 3 месеца или дори малка част от космите да спрат да се появяват. Трайна лазерна епилация и фотоепилация може да се постигне и с медицински апарати за лазерна и фотоепилация, когато се настроят адекватно.

Домашна лазерна епилация и фотоепилация се постига с домашни апарати за епилация и фотоепилация. Процедурите са значително по-дълги, а периодите в които не се наблюдава окосмяване са доста по-кратки, сравнено с трайната лазерна епилация. Може да се очаква липса или разреждане на окосмяването за около месец след процедурата. След множество (повече от 10-20) подобни процедури е възможно косменият растеж да се забави за повече от месец. Много малко вероятно е дори минимална част от космите да изчезнат окончателно.

В заключение

Искрено се надявам тази статия да внесе яснота както в терминологията касаеща лазерната епилация, така и в очакванията и намеренията на хората, които обмислят или се подлагат на подобни процедури. Разбира се, далеч съм от мисълта, че съм изяснил напълно темата за лазерната епилация. Очаквайте бъдещи публикации, които ще засягат различни специфични проблеми, като например лазерна епилация на пациенти с хормонални проблеми, лазерна епилация на „трудни“ области, лазерна епилация на светли и руси косми, лазерна епилация при пациенти с кожни заболявания, лазерна епилация при деца и тийнейджъри, странични действия след лазерна епилация, опасности за персонала, извършващ лазерна епилация и много други.

Д-р Евгени Христозов е основател, собственик и главен дерматолог в дерматологични центрове “Lege Artis”. Започва работа с дерматологични лазери през 1995 година, а през 1999 година първи в България въвежда лазерната епилация в дерматологичната практика. През 2013 година основава и марка, специално за лазерна епилация – “EpiPro”, основана на собствено ноу-хау за окончателна лазерна епилация. Както “Lege Artis”, така и “EpiPro” са запазени марки.

--

Специални предложения за Окончателна лазерна епилация EpiPro.

Запитване за свободен час

Това не е потвърждение.

Ще се свържем с Вас чрез телефонно обаждане, за да потвърдим избрания от Вас час или за да Ви предложим друг свободен.

В момента сме доста заети, но ще направим всичко по силите си да Ви предоставим желания час.

Моля, запишете Вашето име
Invalid email address.

Invalid Input
Моля, изберете локация.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Въведете кода Invalid Input

Първото посещение в EpiPro задължително е за консултация. При нас тя е безплатна. Измерваме фототипа на кожата Ви, преглеждаме космите, затова на тази консултация трябва да дойдете с видимо окосмяване в областите, които желаете да третираме.

След това правим тестове в избрани области. По време на тях можете да усетите степента на дискомфорт, ако изобщо има такъв – това е индивидуално. Давате ни обратна връзка как се чувствате. Резултатите от тестовете са важни за нас, за да определим как реагира кожата Ви на използваните параметри на работа с уредите.

По време на консултация ще отговорим на всички Ваши въпроси относно процедурите, подготовката за тях, какво да очаквате непосредствено след процедура, няколко месеца по-късно, колко време ще продължи целият курс процедури и колко на брой се очаква да бъдат те до достигане на окончателен ефект.

Нашите служители ще Ви информират какви са цените и текущите промоции, от които можете да се възползвате. Заплащането на процедурите става в брой, по банков път – чрез банков превод, на ПОС терминал или чрез PayPal. Предлагаме и възможност за разсрочване на плащанията чрез наш партньор. Кандидатства се на място при нас.

EpiPro София

кв. Лозенец, ул. Любата 12, оф. 4
🕔 Работно време: 
Понеделник 10:00 - 18:00 ч.   
Вторник 11:00 - 19:00 ч.
Сряда 08:30 - 19:00 ч.
Четвъртък 11:00 - 19:00 ч.
Петък 08:30 - 19:00 ч.
Събота 09:00 - 17:00 ч.
Неделя почивен ден
Тел.            +359 886 092 944

EpiPro Стара Загора 

ул. Цар Калоян 18 - партер
🕔 Работно време: 
Понеделник  10:00 - 19:00 ч.
Вторник 10:00 - 19:00 ч.
Сряда 10:00 - 19:00 ч.
Четвъртък 10:00 - 19:00 ч.
Петък 10:00 - 19:00 ч.
Събота 10:00 - 18:00 ч.
Неделя почивен ден
Тел.              +359 887 077 307
                     +359 883 918 802

Уеб дизайн М-Дизайн Студио